CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ THIÊN THÀNH

BARTENDER AUTOMATION

BARTENDER AUTOMATION

( Lượt xem: 473 )
Giá:   Liên hệ
Mã SP:   AU
Thương hiệu:   Bartender

Hotline: 097 1517 619

   

Phần mềm Bartender Automation lý tưởng cho các doanh nghiệp cần tốc độ và độ chính xác, Phiên bản BarTender Automation cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng các ứng dụng in tài liệu và nhãn linh hoạt tích hợp với các hệ thống kinh doanh hiện tại của bạn.

In tự động đáng tin cậy

Thêm trí thông minh vào hệ thống in của bạn bằng cách thực hiện các hành động tự động dựa trên các sự kiện nhập dữ liệu.

Tích hợp và quy trình tinh vi

Kết nối liền mạch các quy trình in nhãn tự động BarTender với các hệ thống kinh doanh hiện tại của bạn.

Thiết kế mạnh mẽ với Mẫu thông minh

Mẫu thông minh BarTender cải thiện chất lượng thiết kế, giảm bảo trì nhãn, tối đa hóa hiệu suất in và giúp bạn tuân thủ các tiêu chuẩn thay đổi.

Trình xây dựng quy trình

Không cần viết bất kỳ mã nào, hãy xây dựng ứng dụng in nhãn BarTender của riêng bạn bằng cách liên kết các quy trình và hành động với nhau để tạo Biểu mẫu thông minh.

Bảng điều khiển in lại

Dễ dàng nhớ lại lịch sử in và in lại một bản sao giống hệt của nhãn bị hỏng hoặc bị thiếu.

Hổ trợ toàn cầu

Các văn phòng toàn cầu và các tài nguyên trực tuyến của Bartender kết hợp để cung cấp hỗ trợ cho tất cả các phiên bản BarTender 24 giờ một ngày.

Nguồn : https://www.bartendersoftware.com/software/automation/

System requirements and compatibility

OPERATING SYSTEM

 • Windows 10, 8.1, 8, and 7 with latest Windows updates installed.
 • Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012 R2, and 2008 R2 with latest Windows Server updates installed.
 • Includes all 32-bit and 64-bit (x64) editions.
 • An active internet connection may be required if Windows updates are required.

HARD DISK AND MEMORY (MINIMUM)

Below are the minimum system requirements to install and run the BarTender designer or the entire BarTender Suite. Please ensure your desired installation system meets or exceeds the specifications below. Recommended system specifications will vary based on the specific details of each project.

Complete BarTender Suite utilization (32-bit)

 • Memory:  4 GB RAM
 • Hard drive:  20 GB (to allow sufficient space for logs)

Complete BarTender Suite utilization (64-bit)

 • Memory:  8 GB RAM
 • Hard drive:  20 GB (to allow sufficient space for logs)

Designer-only usage (32-bit)

 • Memory:  1 GB RAM
 • Hard drive:  20 GB (to allow sufficient space for logs)

Designer-only usage (64-bit)

 • Memory:  2 GB RAM
 • Hard drive:  20 GB (to allow sufficient space for logs)

DISPLAY RESOLUTION (MINIMUM)

1024 x 768 or higher

.NET FRAMEWORK

The .NET Framework 4.0 is required. The BarTender installer will automatically install all required .NET Framework components.  An active internet connection may be required to update .NET framework.

DATABASE

Logging of print jobs and event messages requires either

 • Microsoft SQL Server 2005 Express or higher (Microsoft SQL Server 2012 Express included with BarTender), or
 • Microsoft SQL Server 2005 or higher (purchased from a database vendor)

Language support

International editions can switch the user interface on demand between 21 languages: Chinese (Simplified & Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese (European & Brazilian), Polish, Russian, Spanish, Swedish, Thai and Turkish.

Barcode support

Includes over 400 preformatted, ready-to-use barcode components based on 105 barcode symbologies and more than a dozen barcode standards. Also includes a large number of sample compliance label designs.

LINEAR BARCODE SYMBOLOGIES

 • Codabar
 • Code 39 (Full ASCII and Regular)
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN-8
 • EAN-13 (with and without 2 and 5 digit add-ons)
 • GS1-128
 • GS1 DataBar (formerly RSS, all four non-stacked variants)
 • Interleaved 2-of-5
 • ITF-14
 • JAN-8
 • JAN-13 (with and without 2 and 5 digit add-ons)
 • MSI Plessey
 • RSS (see GS1 DataBar)
 • Telepen
 • Trioptic
 • UPC-A (with and without 2 and 5 digit add-ons)
 • UPC-E (with and without 2 and 5 digit add-ons)

2D, MATRIX, AND STACKED SYMBOL SYMBOLOGIES

 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • GS1 Composite (13 variants)
 • GS1 DataBar (formerly RSS 3 stacked variants)
 • GS1 DataMatrix
 • GS1 QR
 • MaxiCode
 • Micro QR Code
 • MicroPDF417
 • PDF417
 • QR Code
 • RSS (see GS1 DataBar)
 • iQR

POSTAL AND SHIPPING BARCODE SYMBOLOGIES

 • Australia Post
 • Canadian Customs
 • Japanese Post
 • KIX Code
 • Royal Mail: Type C
 • Royal Mail: Type L
 • Royal Mail: CMDM
 • Singapore 4-State Postal Code
 • UPS MaxiCode
 • USPS Intelligent Mail
 • USPS Planet
 • USPS Postnet

BARCODE STANDARDS

 • GS1 Coupons
 • GS1 Distribution
 • GS1 General Applications
 • GS1 Health Care – Non-retail
 • GS1 Health Care – Retail
 • GS1 Pharmaceutical
 • GS1 Retail – General Distribution
 • GS1 Retail – Non-general Distribution
 • HIBC (Primary and Secondary)
 • ISBT
 • IFA Pharmaceutical
 • TLC (39 and MicroPDF417)
 • DUN
 • UPS Tracking Number
 • Design barcodes for almost any other standard using BarTender.

LABEL STANDARDS

 • AIAG
 • Caterpillar
 • DoD
 • GHS
 • GM 1724-A
 • HIBC
 • MIL 129 and 1189B (LOGMARS)
 • ODETTE
 • Oracle WMS
 • Sears
 • Wal-Mart
 • SAP AII
 • SSCC
 • TLC
 • UPS
 • USPS (includes FIM A and FIM C).
 • You can also design labels for almost any other standard using BarTender.

DATA FORMAT STANDARDS

Encode text using almost any data format, including Unicode, ASCII, Western, Japanese, Chinese, or any other character encoding, plus custom formats. Predefined barcode components also support the following standards:

 • GTIN-8 (for EAN-8, JAN-8, and UPC-E components)
 • GTIN-12 (for UPC-A components)
 • GTIN-13 (for EAN-13 and JAN-13 components)
 • GTIN-14 (formerly EAN-14 and SCC-14; for GS1 components that use the (01) application identifier, for GS1 DataBar components, and for ITF-14 components)
 • SCC-18 (for GS1 barcode components that  use the (00) application identifier)
SYMBOLOGIES VS. STANDARDS

Many barcode symbologies are used in more than one barcode or label standard. The standards above (which are included with BarTender) are listed by some other software companies as separate symbologies. This is misleading, because these are standards and not symbologies.

RFID tag types and data formats

EPC Gen2, EPC Class 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d, and Picotag tag types. All EPC data formats are supported, including DoD, Wal-Mart, SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI, and SGLN, among others. (Note: RFID is not supported in the Free Edition.)

Nguồn : https://www.bartendersoftware.com/software/automation/

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
may in may quet ma vach, muc in ma vach may in may quet ma vach, muc in ma vach may in may quet ma vach, muc in ma vach may in may quet ma vach, muc in ma vach may in may quet ma vach, muc in ma vach may in may quet ma vach, muc in ma vach may in may quet ma vach, muc in ma vach
Chuyên cung cấp máy in mã vạch, máy quét mã vạch , mực in mã vạch, nhãn in mã vạch,giấy in mã vạch, đầu in mã vạch
Chuyên cung cấp máy in mã vạch, máy quét mã vạch , mực in mã vạch, nhãn in mã vạch,giấy in mã vạch, đầu in mã vạch