Phần mềm Bartender Professional

3746 lượt xem 09/Th2/23

Phần mềm Bartender Professional lý tưởng cho các bộ phận và doanh nghiệp nhỏ, BarTender Professional Edition cung cấp giao diện dễ dàng giống như phiên bản miễn phí, bao gồm mã hóa RFID và cho phép bạn tận dụng nội dung từ cơ sở dữ liệu, bảng tính và các tệp khác cho thiết kế nhãn và in thẻ.

Thiết kế dễ dàng, linh hoạt, mạnh mẽ với Mẫu thông minh

Mẫu thông minh BarTender Professional cải thiện chất lượng thiết kế, giảm bảo trì nhãn, tối đa hóa hiệu suất in và giúp bạn tuân thủ các tiêu chuẩn thay đổi

Print the latest, most accurate data from files and databases

Giảm thiểu nhập dữ liệu thủ công bằng cách sử dụng dữ liệu từ bảng tính, tệp văn bản và cơ sở dữ liệu. Không có cơ sở dữ liệu? Không vấn đề gì. Xây dựng của riêng bạn với Trình tạo dữ liệu BarTender.

Biểu mẫu nhập dữ liệu có thể tùy chỉnh

Các biểu mẫu nhập dữ liệu có thể định cấu hình của BarTender làm cho quá trình in thủ công phức tạp trở nên dễ dàng. Chọn và truy vấn các bản ghi cơ sở dữ liệu dễ dàng, trong khi thực hiện nhập dữ liệu thủ công một cách hiệu quả.

Hổ trợ toàn cầu

Các văn phòng toàn cầu và các tài nguyên trực tuyến của Bartender kết hợp để cung cấp hỗ trợ cho tất cả các phiên bản BarTender 24 giờ một ngày.

Nguồn : https://www.bartendersoftware.com/software/professional/

0/5 (0 Reviews)
Chat Facebook
Chat zalo
Gọi điện
Địa chỉ